Четверг, 20 июня, 2024
Новости

2022-2023 окуу  жылынын  биринчи жарым жылдыгын аяктап жатып лицейде методикалык иш план боюнча, кесипке даярдоонун сапатын жогорулатуу  максатында №93 Кесиптик Лицейде                      2022-жылдын 23-декабрында “Кесиби боюнча мыкты” кесиптик чеберчилик сынагынын 1-туру болуп өттү, сынактын талаптары төмөнкүдөй болгон: кабинеттин жасалгасы, уюштуруучулук, окуучулардын тартиби жана чеберчилик сынагына катышуусу, кесиптик кийимдери, тесттик тапшырмалар, кесиптер боюнча китепче.

Бардык өндүрүштүк окуутунун  устаттары өздөрүнүн чеберчилигин жана даярдыгын көрсөтүштү.